Program Rural Business Challenge (RBC) mula diperkenalkan pada tahun 2012 di mana ia merupakan program pengembangan perniagaan melalui penganjuran pertandingan penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) dalam kalangan usahawan belia luar bandar seluruh Malaysia.  Program RBC 2.0 merupakan kesinambungan daripada program RBC terdahulu di mana kaedah pelaksanaannya akan ditambah baik dan kategori yang akan dipertandingkan adalah hanya pengembangan perniagaan [perniagaan berdaftar yang telah beroperasi sekurang-kurangnya tiga (3) tahun].

Hadiah yang ditawarkan kepada pemenang berupa geran kemenangan berjumlah RM15 Juta secara keseluruhan.

Menggalakkan golongan belia khususnya di luar bandar memilih keusahawanan sebagai kerjaya pilihan;
Mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan kepada penduduk tempatan luar bandar; dan
Mewujudkan kawasan luar bandar yang menarik untuk didiami.